Kami tidak lebih hanya para musafir kecil. Berjalan Keluar masuk melewati jalan-jalan di belantara mazhab. Di sini berhati-hatilah, siapa saja bisa tersesat dan berputar-putar dalam kesia-siaan. Banyak papan nama, baik yang baru dipasang atau yang sudah lama ada. Memilih jalan ini begitu mudah dan bahkan membanggakan bagi siapa saja yang tidak teliti. Akhirnya yang kami pilih adalah jalan dengan 'papan nama' yang sudah ada sejak lama. Inilah jalan kami, jalan ahlu al-sunnah wa al-jama'ah, jalan konservative, jalannya para pendahulu yang telah merintis dan menempuh jalan estafet dari Rasulullah SAW. Adapun jalan dengan papan nama yang baru dipasang kami ucapkan selamat tinggal. Biarkan kami memilih jalan ini, jalan tradisi Islam turun temurun yang sambung menyambung sanad: murid dari guru, dari guru, dari guru.... dari salafuna Shalih, dari tabi'ut tabi'in, dari tabi'in, dari sahabat, dari rasulullah Saw.
Inilah jalan kami.... Ahlussunnah Waljama'ah


MAHALUL QIYAM SIMTHUD DUROR

                 MAHALUL QIYAMSIMTHUD DUROR

Asyraqal kawnub tihaajan,
Alam bersinar-sinar bersuka ria

Biwujudil musthafaa ahmad,
Menyambut kelahiran al-Musthafa Ahmad

Wa li ahnil kawni un sun,
Riang gembira meliputi penghuninya

Wa suruurun qad tajaddad,
 Sambung-menyambung tiada henti

Fathrabuu yaa ahlal matsyaanii,
Berbahagialah wahai pengikut al-Quran

Fahazaarul yumni gharrad,
Burung-burung kemujuran kini berkicau

Wastadhii’uu bi jamaalin,
Bersuluhan dengan sinar keindahan

Faaqa fil husni tafarrad,
Mengungguli semua yang indah tiada banding

Walanaal busyraa bisa’din,
Kini wajiblah kita bersuka cita

Mustamirrin laysa yanfad,
Dengan keberuntungan terus-menerus tiada habisnya

Haytsu uutiinaa ‘athaa an,
Manakala kita memperoleh anugerah

Jama’al fakhral muu abbad,
Padanya terpadu kebanggaan abadi

Fali rabbi kullu hamdin,
Bagi Tuhanku segala puji

Jalla an yahshura hul ‘ad,
Tiada bilangan mampu mencukupinya

Idz habaa naabi wujuudil al-mushthafaal haadii Muhammad
Atas penghormatan yang dilimpahkan-Nya bagi kita dengan lahirnya al-Musthafa al-Haadi Muhammad

Yaa rasuulal-laahi ahlan,
Yaa Rasulullah, selamat datang

Bika inna bika nas’ad,
Sungguh kami beruntung dengan kehadiranmu

Wabijaahih yaa ilaahii,
Semoga Engkau berkenan memberi nikmat karunia-Mu,

Judwa balligh kulla maqsh’ad,
Mengantarkan kami ke tujuan idaman

Wahdinaa nahja sabiilih,
Tunjukilah kami jalan yang ia tempuh

Kay bihii nus’ad wa nursyad,
Agar dengannya kami bahagia dan memperoleh kebaikan yang melimpah

Rabbi ballighnaa bijaahih,
Tuhanku, demi mulia kedudukannya di sisi-Mu

Fii jiwaarihi khayra maq’ad,
Tempatkanlah kami sebaik-baiknya di sisinya.

Washalaatul-laahi taghsyaa,
Semoga shalawat Allah meliputi selalu,

Asyrafar rusli Muhammad,
Rasul paling mulia, Muhammad

Wasalaamun mustamirrun,
 Dan salam terus-menerus

Kulla hiinin yatajaddad,
Silih berganti setiap saat

1 komentar:

Kumpulan Mahalul Qiyam MP3

Al Quran Online